Du er her: OBD diagnosestik EOBD information

EOBD information

Udskriv PDF

Information om den nye Europæiske OBD ( Bl.a. fra direktiv 98/69/EØF )

OBD defineres som: "Egendiagnosesystem",
Et fejlfindingssystem til emissionsbegrænsning, som er monteret i køretøjet og er i stand til at finde det sandsynlige fejlsted ved hjælp af fejlkoder i computerhukommelsen.

Hvad kan EOBD kontrollere:

 • Defekt katalysator
 • Defekt lambdasonde
 • Motorudsættere
 • Defekt i brændstof- / luftreguleringen
 • Defekt i en komponent der vil medføre at emissionerne overstiger de fastlagte grænseværdier

  Hvis EOBD fejllampen tænder, skal følgende data gemmes i en såkaldt "Fryseramme" (Freeze Frame):
 • De lagrede motordriftsdata skal, uden nødvendigvis at være begrænset dertil, omfatte:
 • Beregnet belastning
 • Motorhastighed
 • Brændstof/luft reguleringsområde (Fuel Trim), (hvis tilstede)
 • Brændstoftryk (hvis tilstede)
 • Indsugningsmanifoldlufttryk (hvis tilstede)
 • Kørehastighed (hvis tilstede)
 • Motorens kølemiddeltemperatur
 • Driftstilstand: lukket eller åben sløjfe (Open-loop, Closed-loop), (hvis tilstede)
 • Samt den fejlkode, der gav anledning til lagring af de pågældende data


  Følgende motordriftsdata kan løbende udlæses via diagnoseforbindelsen:
 • Egendiagnose-fejlkoder
 • Motorens kølemiddeltemperatur
 • Brændstofreguleringssystemets status (lukket sløjfe, åben sløjfe, andet)
 • Brændstof/luft reguleringsområde (hvis tilstede)
 • Tændingsforstilling
 • Indsugningslufttemperatur
 • Indsugningsmanifoldlufttryk (hvis tilstede)
 • Indsuget luftmængde
 • Motorhastighed
 • Gasspjældsposition
 • Status af sekundærlufttilførsel (opstrøms, nedstrøms eller atmosfærisk)
 • Beregnet motorbelastning
 • Kørehastighed (hvis tilstede)
 • Brændstoftryk (hvis tilstede)


  Mode 9 data
 • VIN
 • Visning af stelnummer (VIN) gemt i EOBD styreenhed.
 • CID
 • Visning af Softwarekalibreringsidentifikationsnummeret (CID), der identificerer softwaren i EOBD PCM (2005).
 • F.eks. Alfa 147: 1037360484011000 (Bosch Eprom nr 1 037 360 484).
 • Man skal kunne identificere software version eksakt for køretøjet.
 • Hvis der er rettet i software af en anden end fabrikanten, skal det vises en anden CID.
 • CVN
 • Visning af Calibration Verification Number (CVN).
 • CVN beregnes ud fra den software der er i brug af motorstyreenheden, det kan afgøre om der har været ændret på emissions-relaterede kalibrerings data.
 • IPT
 • In-Use Performance Tracking.


 • Lagring af fejlkode
  Egendiagnose systemet skal registrere kode(r), der angiver forureningskontrolsystemets status. Der anvendes separate statuskoder ("Readiness byte"), som angiver, hvilke forureningskontrolsystemer der fungerer korrekt, og hvilke der kræver, at køretøjet kører yderligere, for at de kan færdig evalueres. Fejlkoder, der medfører aktivering af fejlindikatoren som følge af forringelse eller funktionsfejl eller permanent fast forprogrammeret standardindstilling (nødkørsel), skal lagres, og den pågældende fejlkode skal angive funktionsfejlens art.
  Samtidig skal tilbagelagt strækning siden fejlkoden blev lagret kunne udlæses, ( hvis der forefindes hastighedssignal til motorstyringen, fra 1.2003). Det skal være tilstede i alle køretøjer fra 1 Jan. 2005.


  Slukning af fejllampe
  For fejltænding af et omfang, der kan forventes at forårsage skade på katalysatoren (som angivet af producenten), kan fejlindikatoren omstilles til normal aktiveringsmåde (blinker ikke), hvis fejltændingen ikke længere er til stede, eller hvis motoren bringes til at køre, efter at dens hastighed og belastning er ændret således, at fejltændingen ikke beskadiger katalysatoren.
  For alle øvrige fejl kan fejlindikatoren deaktiveres efter tre på hinanden følgende kørecyklusser, under hvilke det overvågningssystem, der er ansvarligt for aktivering af fejlindikatoren, ophører med at detektere den pågældende funktionsfejl, forudsat der ikke er konstateret nogen anden funktionsfejl, der uafhængigt vil aktivere fejlindikatoren.


  Sletning af fejlkode
  Egendiagnose systemet kan slette fejlkode, tilbagelagt strækning og fryserammedata (Freeze Frame), hvis samme fejl ikke registreres igen i løbet af mindst 40 motoropvarmningsperioder.


  Informationsdata
  Senest tre måneder efter, at fabrikanten har givet en autoriseret forhandler eller et værksted inden for Fællesskabet reparationsinformationer, stiller fabrikanten disse informationer (herunder alle senere ændringer og tilføjelser) til rådighed mod passende, ikke diskriminerende vederlag og underretter godkendelsesmyndigheden herom.


  En producent kan sætte egendiagnose systemet ud af funktion, hvis dets overvågningsevne påvirkes af lav brændstofstand. Sådant funktionsstop må ikke finde sted, når beholdningen i brændstoftanken er over 20 % af dennes nominelle kapacitet.


  En producent kan sætte egendiagnose systemet ud af funktion, når den omgivende temperatur ved start af motoren er under -7 °C, eller hvis højden over havoverfladen er over 2 500 meter, hvis producenten forelægger data og/eller en teknisk vurdering, der tilfredsstillende godtgør, at overvågning under sådanne omstændigheder ikke kan.


  Fejlindikator
  Fejlindikator (normalt et gult lyssignal) må ikke være rød. Den skal blinke ved alvorlige fejl (motorudsættere) Når motoren kører "nødkørsel" skal fejlindikatoren aktiveres, hvis emissionsgrænseværdierne overskrides.


  Opvarmningsperiode
  Betyder at køretøjet køres således, at kølemidlets temperatur er steget mindst 22 °C efter start af motoren og nået op på mindst 70 °C.


  Nødkørsel
  Betyder et program, som motorens styreenhed permanent omstiller sig til, når emissionen fra køretøjet på grund af svigt af en komponent eller et system vil komme til at overstige grænseværdierne i Tabel 1, og som er uafhængigt af indgangssignalet fra den/det pågældende svigtende komponent/system.


  Grænseværdier hvor fejlindikator skal aktiveres, for personkøretøjer under 2500 kg:( Benzin / Diesel)

  CO g/km HC g/km NOx g/km PM g/km
  3,2 / 3,2 0,4 / 0,4 0,6 / 1,2 - / 0,18

  Tabel 1


  Nogle datoer for indførelse af EOBD:

  2001 2002 2003 2004 2005 10.2006
  Benzin person under 2500kg Benzin person over 2500kg Kørestrækning efter fejllampe tændt Diesel person under 2500kg, < 6 pers. ialt Softwarekalibrerings identifikationsnummer Lastbiler

  Brændstof/luft reguleringsområde:
  Short Time Fuel Trim (Korttids lambda korrigering) og Long Time Fuel Trim (Langtids lambda korrigering)
  Benævnelsen er: -100 % 0 % +100 %
  Hvis en motor fx. suger falsk luft, starter STFT forøgelse af benzinmængden i forhold til det programmerede, fx. til +10%, hvis utætheden er konstant vil LTFT ændres til fx. 10% og STFT går tilbage til ca. 0


  De første biler med ISO15765 CAN til EOBD diagnose er nu på gaden fra august 2002.

 • Ford Fiesta
 • Opel Vectra
 • Mazda 6
 • Fra 2008 skal der bruges ISO15765 CAN til OBD-II til alle køretøjer i USA.


  Diagnosestik
  Der findes 4 kommunikationsstandarder med 3 forskellige typer interface der kan bruges til EOBD.

  ISO 9141-2, med 1 eller 2 forbindelse/r, 10.4 Kbps Pin 7 (K-line)
  evt. pin 15 (L-line, initialisering)
  ISO 14230-4, Road Vehicles - Diagnostic Systems - KWP2000 , 10.4 Kbps Pin 7
  ISO 11519-4 (SAE J1850), med 2 forbindelser, 41.6 Kbps PWM [1] Pin 2 (Bus+)
  Pin 10 (Bus-)
  ISO 11519-4 (SAE J1850), med 1 forbindelse, 10.4 Kbps VPW [2], 3 byte header og CRC, ingen "checksum" eller "inter-byte separation" Pin 2 (Bus+)
  ISO 15765-4, Road Vehicles - Diagnostics on CAN, HiSpeed 250/500 kbit/s Pin 6 CAN_H line
  pin 14 CAN_L line
  SAE J2411, GM Single Wire CAN, LowSpeed / Kl.15 for mange VW/Audi/Seat/Skoda Pin 1
  Chrysler, CCD+ (ikke OBD), MidSpeed Pin 3
  Chrysler, CCD- (ikke OBD), MidSpeed Pin 11
  Karrosseri stel Pin 4
  Diagnose stel Pin 5
  Batteri + 12V Pin 16
  OBDII stik Set ind i hunstik på bilens diagnosestik.

  [1] PWM = Pulse Width Modulation
  [2] VPW = Variable Pulse Width modulation